1. Điều khoản và điều kiện chung

truy cập vào trang web này cũng như mở các trang web khác nhau địa chỉ trên trang web này Người sử dụng trang web đồng ý và đồng ý tuân thủ các chính sách của trang web được nêu trong thông báo. cùng với các luật hiện hành và các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web được quy định trong thỏa thuận này, cả chung và cụ thể, trong tất cả các phần của trang web này. (Điều khoản và Điều kiện) khi người dùng thừa nhận và đồng ý rằng các điều khoản và điều kiện sử dụng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Tuy nhiên, bất kỳ thay đổi Các điều khoản và điều kiện sử dụng liên quan được công bố trên trang web này. và khi người dùng truy cập trang web này sau những thay đổi đó Nếu bạn không đồng ý hoặc muốn từ chối bị ràng buộc bởi bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng nào, vui lòng ngừng truy cập Xem và sử dụng trang web này.

  1. Bản quyền

Tất cả nội dung, bao gồm tất cả hình ảnh, văn bản, bài báo, phần mềm, đồ họa, siêu mã và giao diện có trên trang web này, đều được bảo vệ bởi luật bản quyền của các quốc gia và điều ước quốc tế. Người dùng có thể tải xuống, lưu trữ hoặc in dữ liệu tài liệu từ www.kubet1.win nếu thông tin tài liệu không bị sửa đổi và tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả, sở hữu trí tuệ và quyền liên quan. Khi sử dụng các thông tin, tài liệu của KUBET, người dùng phải xác định rõ nguồn gốc. www.kubet1.win hoặc nguồn của tên miền chính thức. https://kubet1.win

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu người dùng của chúng tôi cũng làm như vậy. Người dùng không được tải lên hoặc đính kèm bài đăng, gửi hoặc cung cấp bất kỳ nội dung cấu thành nào. Điều đó ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ ở khía cạnh bản quyền. Nhãn hiệu bí mật thương mại Chúng tôi có quyền chấm dứt quyền truy cập vào Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho những người bị nghi ngờ vi phạm.

  1. Bảo vệ thông tin cá nhân

Các cá nhân hoặc tổ chức truy cập Trang web đồng ý rằng thông tin được thu thập (địa chỉ IP, URL, các trang đã truy cập) sẽ được chúng tôi sử dụng khi cá nhân hoặc tổ chức đó tự nguyện hoặc có hành động truy cập Trang web. Thông tin thu thập được sẽ chỉ được sử dụng cho hai mục đích:

Thống kê khách truy cập trong các danh mục khác nhau để cải thiện chất lượng của trang web. Đáp ứng các nhu cầu cá nhân như tham gia các hoạt động mini game, tích điểm, đăng nhập Các biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập và thông tin cá nhân sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba.
Trong khi truy cập Trang web, nếu Người dùng nhận thấy tín hiệu bất thường Việc sử dụng Trang web nên được dừng lại ngay lập tức để tránh gây thiệt hại cho người dùng. Nếu người dùng tiếp tục truy cập Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh cho người dùng. Tuy nhiên, công ty sẽ ngay lập tức điều tra và khắc phục các tín hiệu bất thường ngay khi được biết hoặc thông báo.

4. PHẦN MỀM TRÊN TRANG WEB

Bất kỳ phần mềm nào có thể được tải xuống từ trang web. Nó là một sản phẩm có bản quyền của www.kubet1.win hoặc nhà cung cấp nội dung Phần mềm có sẵn để tải xuống chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của người dùng và việc sử dụng phải tuân theo các điều khoản của thỏa thuận cấp phép người dùng cuối đi kèm với phần mềm. “Thỏa thuận cấp phép”.Sao chép hoặc phân phối lại bất kỳ phần mềm nào. Việc không tuân thủ thỏa thuận cấp phép có thể dẫn đến bị phạt.